convalidacions de crèdits del bloc comú i complementari
Preus públics dels blocs: comú, complementari, específic i pràctiques