FUNCIONAMENT (proves específiques, requisits d'accés)
REQUISITS D'ACCÉS:

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:
  1. Tenir el títol de graduat en ESO  (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova d'accés general.
  2. Superar una prova específica en l'esport escollit, que marca la Generalitat de Catalunya, i no hi ha requisits específics d'accés. Aquestes proves un cop superades tenen una validesa de 18 mesos.

- Per accedir al segon nivell cal haver aprovat TOT el primer nivell de l'especialitat.


INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES:

ITINERARIS RECOMANATS AL NOSTRE CENTRE: (PDF adjunt)