MATRÍCULA BLOC ESPECÍFIC MUNTANYA MITJANA

PERÍODE DE MATRÍCULA: mes de febrer de 2020

MUNTANYA MITJANA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

·         Fotocòpia del DNI.

·         Fotocòpia de la targeta sanitària.

·         Certificat o butlletí de notes que acrediti que s’ha realitzat el Bloc Comú.

·         Certificat de superació de la prova específica d’accés de Muntanya  Mitjana.

·         Certificat de superació del primer nivell d’Excursionisme.

·         Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”

·         Resguard del pagament ( 502,50€). Cal que es realitzi segons les instruccions del full de pagament.

·         Fotocòpia de la llicència federativa o assegurança que cobreixi aquest esport.

 

IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.
 

HORARI SECRETARIA:

 
   Matins: de dilluns a divendres (de 9,00 h a 13,00 h)
    Tardes: dilluns i dimecres (de 15,00 h a 17,00 h)