AMPA

OBJECTIUS DE L’AMPA DE L’INSTITUT ABAT OLIBA

 • Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
  Donar suport a tots els membres de la comunitat educativa (pares, mares, professors i alumnes) en tot allò que calgui.
 • Servir de canal de comunicació entre els pares i mares i la direcció del centre.
  Promoure les activitats de formació de pares i mares.
 • Col·laborar i participar en el projecte educatiu de centre en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les decisions i despeses que s’originen en el centre amb finalitats educatives.
  Col·laborar en l’organització de la biblioteca.
 • Organitzar classes de reforç extraescolars per als alumnes d’ESO.

 

ORGANITZACIÓ DE L’AMPA DE L’INSTITUT ABAT OLIBA

 • Assemblea anual a l’inici de cada curs acadèmic: informació a les famílies sobre diversos aspectes (activitats programades, estat de comptes).
 • Reunió mensual de l’associació amb la direcció del centre: seguiment i organització d’activitats.
 • Gestió de la quota de tots els associats amb finalitats educatives.

 

QUOTA DE L’AMPA DE L’INSTITUT ABAT OLIBA

Família: 28€/ anuals (3€ dels quals són per a l’associació d’alumnes amb finalitats ludicoeducatives).

 

CONTACTE

ampaabatolibaripoll@gmail.com