BASES DEL CONCURS DE POSTALS 2020

Quin és l’objectiu del concurs?
L’objectiu del concurs és realitzar una creació artística per difondre un bon desig de vacances de Nadal per a tota la comunitat educativa.
Qui hi pot participar?
Hi poden participar tots els alumnes de l’institut Abat Oliba de Ripoll, matriculats a ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mig o grau superior o PFI durant el curs 2020-2021. La participació en el concurs suposa acceptar les bases del concurs.
Qui ha de fer la postal?
Els participants han de declarar-se autors de les obres. En cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals. Els drets d’autor de les creacions premiades seguiran essent de l’autor/a.
Participació
S’accepta un màxim d’una creació per participant. Les postals presentades no podran haver estat premiades en altres concursos ni estar pendents de veredicte d’altres concursos.
Com s’han de presentar les postals?
Les postals en format paper han de tenir una dimensió d’un DIN-A5 i cal utilitzar tècniques sense relleu.
Les postals digitals es presentaran en format .jpg i han de tenir una dimensió mínima, pel costat més llarg, de 21 cm i una resolució de 300 ppp per a la seva publicació en suport imprès.
Les postals digitals s’han de trametre mitjançant un correu electrònic a l’adreça: comunicacio@insabatoliba.cat​ on hi ha de constar:

– El nom i cognoms de l’alumne participant
– El curs i grup
– El títol de la postal
– El fitxer adjunt

A l’assumpte hi cal escriure​ Concurs postal 2020

Per no vulnerar els drets d’imatge, les postals no poden incloure cares reconeixibles; en cas contrari seran desqualificades.
Quan puc presentar les meves obres?
El termini de presentació de la creació serà fins el 10 de desembre de 2020.
Qui escollirà els guanyadors?
El concurs comptarà amb un jurat format per diferents membres de la Comissió d’Activitats i professorat de ViP.
Què hi guanyo?
Hi ha un obsequi per a cada categoria guanyadora:

Els premis es repartiran en el marc dels actes del 21 de desembre després del pati.
En cas que un premi quedi desert es destinarà a la segona millor creació d’una altra categoria, d’acord amb els criteris del jurat.
Quina difusió se’n farà de les obres?
Les obres presentades podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells o qualsevol suport de promoció del concurs, sense ànim de lucre, citant l’autor/a.
Les postals guanyadores podran ser enviades a tota la comunitat educativa, mares i pares i alumnat en diferents formats, ja sigui digitalment o en paper.
Les postals premiades es publicaran a la web i a les xarxes socials de l’INS Abat Oliba, amb la indicació del nom dels seus autors.
Es farà una exposició pública durant el curs 2021 amb les fotografies presentades als passadissos de l’institut.