BASES DEL I CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA INTERCULTURALITAT

Quin és l’objectiu del concurs?

L’objectiu del concurs és mostrar la diversitat cultural en què vivim i que forma part del nostre dia a dia.

Qui hi pot participar?

Hi poden participar tots els alumnes de l’institut Abat Oliba de Ripoll, matriculats a ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mig o grau superior o PFI durant el curs 2020-2021. La participació en el concurs suposa acceptar les bases del concurs.

Qui ha de fer les fotografies?

Els participants han de declarar-se autors de les obres. En cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals. Els drets d’autor de les fotografies premiades seguiran essent del fotògraf.

Participació

S’accepta un màxim de 3 fotografies per participant. Les fotografies presentades no podran haver estat premiades en altres concursos ni estar pendents de veredicte d’altres concursos.

Com s’han de presentar  les fotografies?

Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de tenir una dimensió mínima, pel costat més llarg, de 24 cm i una resolució de 300 ppp per a la seva publicació en suport imprès.

Les fotografies s’han de trametre mitjançant un correu electrònic a l’adreça: concursinterculturalitat@insabatoliba.cat on hi ha de constar:

  • El nom i cognoms de l’alumne participant
  • El curs i grup
  • El títol de la fotografia
  • El fitxer adjunt

A l’assumpte hi cal escriure I concurs de fotografia de la interculturalitat.

Per no vulnerar els drets d’imatge, les fotografies no poden incloure cares reconeixibles; en cas contrari seran desqualificades.

Quan puc presentar les meves fotografies?

El termini de presentació de fotografies serà fins el 15 de gener.

Qui escollirà els guanyadors?

El concurs comptarà amb un jurat format per diferents membres de la comunitat educativa.

Què hi guanyo? 

Faig visible la diversitat cultural que m’envolta, l’entenc i en formo part. A més a més, d’això guanyo un obsequi:

  • 1r premi: Val de 30 € al Gràfic Paper.
  • 2n premi: Val de 25 € al Gràfic Paper.
  • 3r premi: Val de 20 € al Gràfic Paper.

Els premis es repartiran en el marc el dia del DENIP (Dia escolar de la no-violència i la pau).

Quina difusió se’n farà de les fotografies?

Les obres presentades podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells o qualsevol suport de promoció del concurs, sense ànim de lucre, citant l’autor/a.

La fotografia guanyadora serà la portada de l’agenda escolar 2021-2022 de l’INS Abat Oliba i se’n farà difusió amb la indicació del nom del seu autor/a.

Les fotografies premiades es publicaran a la web i a les xarxes socials de l’INS Abat Oliba, amb la indicació del nom dels seus autors.

Es farà una exposició pública permanent durant el curs 2021 amb les fotografies presentades als passadissos de l’institut.