Gestió Administrativa

Tècnic o tècnica en Gestió Administrativa 
Codi: CFPM AG10 

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió Administrativa (LOGSE).