Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques + Manteniment Electromecànic

Tècnic o tècnica en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 
Codi: CFPM EE10 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 de lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Equips i Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)