Descripció/ Accés

 

Continguts

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics

Primer nivell (420 hores)

Bloc comú (120 hores)

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I (20 hores)
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I (25 hores)
 • Entrenament Esportiu I (30 hores)
 • Fonaments Sociològics de l’Esport (5 hores)
 • Organització i Legislació de l’Esport I (5 hores)
 • Primers Auxilis i Higiene en l’Esport (35 hores)

Bloc específic Excursionisme (135 hores)

 • Desenvolupament Professional I (10 hores)
 • Formació Tècnica d’Excursionisme (45 hores)
 • Medi Ambient de Muntanya (40 hores)
 • Seguretat en l’Excursionisme (20 hores)
 • Didàctica i Dinàmica de Grups (35 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia Específica Catalana (5 hores)
 • Fonaments de l’Esport Adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (555 hores)

 

Bloc comú (150 hores)

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
 • Entrenament Esportiu II (40 hores)
 • Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
 • Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)

Bloc específic  Descens de barrancs (175 hores)

 • Desenvolupament Professional II (10 hores)
 • Coneixement del Medi (20 hores)
 • Psicologia dels Esports de Muntanya i Escalada (10 hores)
 • Formació Tècnica i Metodològica del Descens de Barrancs (60 hores)
 • Entrenament del Descens de Barrancs (10 hores)
 • Seguretat en el Descens de Barrancs (35 hores)
 • Conducció en Barrancs (30 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
 • Equipaments Esportius (10 hores)
 • Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d’accés general.
 2. Superar una prova específica en nivell 1 Excursionisme i en nivell 2 Descens de barrancs.

Per accedir al segon nivell cal complir els requisits següents:

 1. haver aprovat el primer nivell de l’especialitat i
 2. superar una prova específica en Descens de barrancs.

Continuïtat

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell, si se’n supera la prova d’accés, i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d’excursions i
  • guia en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • guia en descens de barrancs;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d’activitats, i
  • monitor o monitora de descens de barrancs.