Com fer el bloc de pràctiques Escalada

  Sol.licitar les pràctiques
  SOL.LICITAR EXEMPCIÓ DE LES PRÀCTIQUES