Matrícula Escalada. Blocs: Comú, Complementari i Específic

BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI

PERÍODE DE MATRÍCULA 1a oferta

 • Nivell 2 Escalada: del 18 al 23 de juliol de 2019

(inici curs: setembre 2019)

PERÍODE DE MATRÍCULA 2a oferta

 • Nivell 2 Escalada: del 26 de novembre a 14 de desembre de 2019 (inici bloc comú i complementari: 8 de gener 2020)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER ESCALADA:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés, en la modalitat d’Escalada.
 • Certificat de superació del primer nivell d’Excursionisme
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (373,00 €: Bloc comú: 272€, bloc complementari: 51€ i material: 50€). Cal que es realitzi segons instruccions del full de pagament.

* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar

Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 2n nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o es té de convalidades ( segons la normativa corresponent) o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.

 

BLOC ESPECÍFIC

PERÍODE DE MATRÍCULA D’ESCALADA:

CAL PRESENTAR:

 • Full de dades personal omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat de la prova d’accés específica
 • Certificat de notes del bloc comú 2
 • Certificat en Excursionisme
 • Resguard de pagament del bloc específic (instruccions pagament escalada)
 • FER-HO ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE o al mail: esportsinsabatoliba@gmail.com

MATERIAL ESPECÍFIC (penjat a la pestanya horaris escalada), també s’informarà el primer dia de classe

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES:

La part teòrica a les aules de l’INS Abat Oliba de Ripoll i les sortides a la muntanya.

 

Full de dades personals Normativa Acceptació normativa Autorització sortides menors Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges