Matrícula Esquí Alpí.Blocs: Comú, Complementari i Específic

BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI

PERÍODE DE MATRÍCULA 1a oferta

 • Nivell 1 esquí alpí: del 18 al 23 de juliol de 2019
 • Nivell 2 esquí alpí: del 18 al 23 de juliol de 2019

(inici curs: setembre 2019)

PERÍODE DE MATRÍCULA 2a oferta

 • Nivell 1 esquí alpí: Matrícula oberta (inici bloc comú i complementari: 3 de febrer de 2020)
 • Nivell 2 esquí alpí: del 26 de novembre a 14 de desembre de 2019 (inici bloc comú i complementari: 8 de gener de 2020)

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PEL NIVELL 1 ESQUÍ ALPÍ:

 •  Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés. en la modalitat d’esquí alpí
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (322,00 €: Bloc comú: 238€, bloc complementari: 34€ i material: 50€). Cal que es realitzi segons instruccions del full de pagament.

 
Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 1r nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PEL NIVELL 2 ESQUÍ ALPÍ:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació del primer nivell en Esquí alpí
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (373,00 €: Bloc comú: 272€, bloc complementari: 51€ i material: 50€). Cal que es realitzi segons instruccions del full de pagament.

* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar

Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 2n nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o es té de convalidades ( segons la normativa corresponent) o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.

 

BLOC ESPECÍFIC

 

PERÍODE DE MATRÍCULA D’ESQUÍ ALPÍ: del 2 al 18 de març de 2020

CAL PRESENTAR:

 • Full de dades personal omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat de la prova d’accés específica d’Esquí Alpí
 • Certificat de notes del bloc comú
 • Resguard de pagament del bloc específic
 • FER-HO ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE o al mail: esportsinsabatoliba@gmail.com

FORFET:

El primer dia de classe se n’informarà

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES:

Aules de formació situades a l’alberg “Abrigall”, al costat de les oficines de l’estació d’esquí de la Masella, al peu de l’estació Pla de Masella.

NOTA: Es recomana que els alumnes, sobretot els de segon nivell, disposin d’una caixa de material de reparació. Qui hi estigui interessat la podrà adquirir a un preu de 95€ el primer dia de classe.

Full de dades personals Instruccions de pagament Esquí 1 Instruccions de pagament Esquí 2 Normativa Acceptació normativa Autorització sortides menors Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges