Com fer el bloc de pràctiques muntanya

  Sol.licitar les pràctiques
  SOL.LICITAR EXEMPCIÓ DE LES PRÀCTIQUES