Matrícula Surf de neu. Blocs: Comú, Complementari i Específic

BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI

PERÍODE DE MATRÍCULA 1a oferta

 • Nivell 1 surf de neu: del 18 al 23 de juliol de 2019
 • Nivell 2 surf de neu: del 18 al 23 de juliol de 2019

(inici curs: setembre 2019)

PERÍODE DE MATRÍCULA 2a oferta

 • Nivell 1 Surf de neu:  Matrícula oberta (inici bloc comú i complementari: 3 de febrer de 2020)
 • Nivell 2 Surf de neu: del 26 de novembre a 14 de desembre de 2019 (inici inici bloc comú i complementari: 8 de gener  de 2020)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PEL NIVELL 1 SURF DE NEU:

 •  Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés en la modalitat de Surf de neu
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (322,00 €: Bloc comú: 238€, bloc complementari: 34€ i material: 50€). Cal que es realitzi segons instruccions del full de pagament.

 
Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 1r nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR NIVELL 2 SURF DE NEU:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació del primer nivell en Surf de neu
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (373,00 €: Bloc comú: 272€, bloc complementari: 51€ i material: 50€). Cal que es realitzi segons instruccions del full de pagament.

* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar

Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 2n nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o es té de convalidades ( segons la normativa corresponent) o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.

 

BLOC ESPECÍFIC

 

PERÍODE DE MATRÍCULA  DE SURF DE NEU: del 2 al 18 de març de 2020

CAL PRESENTAR:

 • Full de dades personal omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat de la prova d’accés específica de Surf de neu
 • Certificat de notes del bloc comú
 • Resguard de pagament del bloc específic
 • FER-HO ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE o al mail: esportsinsabatoliba@gmail.com

FORFET:

El primer dia de classe se n’informarà

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES:

Aules de formació situades a l’alberg “Abrigall”, al costat de les oficines de l’estació d’esquí de la Masella, al peu de l’estació pla de Masella

NOTA: Es recomana que els alumnes, sobretot els de segon nivell, disposin d’una caixa de material de reparació. Qui hi estigui interessat la podrà adquirir a un preu de 95€ el primer dia de classe.

 

Full de dades personals Instruccions de pagament Surf de neu1 Instruccions de pagament Surf de neu2 Normativa Acceptació normativa Autorització sortides menors Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges