Com fer el bloc de pràctiques Barrancs

  Sol.licitar les pràctiques
  SOL.LICITAR EXEMPCIÓ DE LES PRÀCTIQUES