Descripció/ Accés

 

Continguts

Els continguts s’organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc específic, format per mòduls relacionats amb els coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats relacionades amb el senderisme i barrancs per tal de poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (570 hores)

Prova específica (90 hores)

Mòduls bloc comú (80 hores)

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)

Mòduls bloc específic (400 hores)

 • Conducció en senders
 • Medi físic i humà de la baixa muntanya
 • Temps lliure
 • Formació Pràctica

Cicle final (870 hores)

Prova específica (100 hores)

Mòduls bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’Aprenentatge Esportiu (60 hores)
 • Bases de l’Entrenament Esportiu (70 hores)
 • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
 • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
 • Gènere i Esport (10 hores)

Mòduls bloc específic (590 hores)

 • Escola de senderisme
 • Perfeccionament tècnic en muntanya mitjana estival
 • Guiatge i orientació en muntanya mitjana
 • Formació tècnica en barrancs
 • Seguretat i gestió del risc
 • Guiatge en barrancs i vies ferrades equipades
 • Formació Pràctica

 

Accés

Per accedir al cicle inicial, cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica.

Per accedir al cicle final cal complir els requisits següents:

 1. haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat i
 2. superar una prova específica en Barrancs.

Continuïtat

Les persones que superen el  cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 •  al cicle final i
 •  al món laboral.

Les persones que superen el  cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir:

 •  a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, si en superen la prova general d’accés o bé tenen el títol de batxiller;
 •  a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller;
 •  al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 •  al món laboral com a: 
  • guia de barrancs
  • guia de muntanya mitjana estival,
  • controlador de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.