Descripció/ Accés

Continguts

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics  en cada nivell:

Primer nivell (465 hores)

Bloc comú (120 hores)

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I (20 hores)
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I (25 hores)
 • Entrenament Esportiu I (30 hores)
 • Fonaments Sociològics de l’Esport (5 hores)
 • Organització i Legislació de l’Esport I (5 hores)
 • Primers Auxilis i Higiene en l’Esport (35 hores)

Bloc específic d’Esquí alpí 1 (180 hores)

 • Desenvolupament Professional I (15 hores)
 • Formació Tècnica de l’Esquí Alpí I (60 hores)
 • Material d’Esquí Alpí I (15 hores)
 • Metodologia de l’Ensenyament de l’Esquí Alpí I (50 hores)
 • Medi Ambient de Muntanya I (20 hores)
 • Seguretat Esportiva I (20 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia Específica Catalana (5 hores)
 • Fonaments de l’Esport Adaptat (10 hores 

Bloc de formació pràctica (150 hores)

 

Segon nivell (620 hores)

Bloc comú (150 hores)

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
 • Entrenament Esportiu II (40 hores)
 • Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
 • Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)

Bloc específic d’esquí alpí 2 (240 hores)

 • Desenvolupament Professional II (10 hores)
 • Formació Tècnica de l’Esquí Alpí II (45 hores)
 • Reglament i Cronometratge de l’Esquí Alpí (15 hores)
 • Material d’Esquí Alpí II (20 hores)
 • Metodologia de l’Ensenyament de l’Esquí Alpí II (45 hores)
 • Metodologia de l’Entrenament de l’Esquí Alpí (55 hores)
 • Medi Ambient de Muntanya II (25 hores)
 • Seguretat Esportiva II (25 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
 • Equipaments Esportius (10 hores)
 • Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d’accés general.
 • Superar una prova específica d’esquí alpí.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

  Continuïtat

  Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

  • al segon nivell i
  • al món laboral, com a:
   • monitor o monitora d’esquí alpí en fase inicial,
   • acompanyant de persones durant la pràctica esportiva i
   • promotor o promotora d’activitats d’esquí alpí.

  Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

  • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat d’esquí alpí, si en superen la prova general d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillerat
  • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillerat
  • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
  • al món laboral, com a:
   • monitor o monitora d’esquí alpí,
   • programador o programadora i organitzador o organitzadora d’activitats,
   • entrenador o entrenadora d’esquiadors i esquiadores i
   • director esportiu o directora esportiva en competicions d’esquí alpí.