Matrícula Esquí Alpí.Blocs: Comú, Complementari i Específic

BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI

PERÍODE DE MATRÍCULA 1a oferta

 • Nivell 1 esquí alpí: del 19 al 23 de juliol i de l’1 al 13 de setembre de 2021
 • Nivell 2 esquí alpí: del 19 al 23 de juliol i de l’1 al 13 de setembre de 2021

(inici curs: 13 de setembre de 2021)

PERÍODE DE MATRÍCULA 2a oferta

 • Nivell 1 esquí alpí: del 10 al 16 de gener de 2022
 • Nivell 2 esquí alpí: del 14 al 25 de febrer de 2022

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PEL NIVELL 1 ESQUÍ ALPÍ:

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR AL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC:
secretaria@insabatoliba.cat
indicant a l’assumpte del correu:
MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT

– Fotocòpia del DNI
– Fotocòpia de la targeta sanitària.
– Certificat o document acreditatiu de la titulació per la que s’accedeix als ensenyaments  (ESO o equivalent).
– Certificat de superació de la prova específica d’accés.
– Full de dades personals. (document adjunt)
– Resguard del següent pagament:

 • Bloc Comú i Complementari: 322 €

(Bloc Comú: 238 € / Bloc Complementari: 34 € / Material: 50 €).

El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

 • Anar a la pàgina web caixabank.cat (no cal ser client de La Caixa)

Accedir a Serveis (al final de tot de la plana) > Donatius i pagaments > Pagaments > Fer un pagament > Pagaments a tercers > Informar codi entitat > nom alumne.

Codi entitat Bloc Comú i Complementari 1:  0112016

 • També es pot fer el pagament des de qualsevol caixer de La Caixa (tothom) o per CaixabankNow (els clients de Caixabank). 

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar.

 
Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 1r nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PEL NIVELL 2 ESQUÍ ALPÍ:

 • DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR AL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC:
  secretaria@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:
  MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT
  – Fotocòpia del DNI (només alumnes de nova incorporació al centre).
  – Fotocòpia de la targeta sanitària (només alumnes de nova incorporació al centre).
  – Certificat de superació del Primer Nivell.
  – Full de dades personals. (document adjunt)
  – Resguard del següent pagament:

  • Bloc Comú i Complementari: 373 €

  (Bloc Comú: 272 € / Bloc Complementari: 51 € / Material: 50 €).

  El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

  • Anar a la pàgina web caixabank.cat (no cal ser client de La Caixa)

  Accedir a Serveis (al final de tot de la plana) > Donatius i pagaments > Pagaments > Fer un pagament > Pagaments a tercers > Informar codi entitat > nom alumne.

  Codi entitat Bloc Comú i Complementari 2:  0137359

  • També es pot fer el pagament des de qualsevol caixer de La Caixa (tothom) o per CaixabankNow (els clients de Caixabank). Instruccions en el document adjunt.

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.
 
* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a enviar.

Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 2n nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o es té de convalidades ( segons la normativa corresponent) o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.

 

BLOC ESPECÍFIC

 

PERÍODE DE MATRÍCULA D’ESQUÍ ALPÍ: del 18 al 29 d’octubre de 2021

PERÍODE DE MATRÍCULA D’ESQUÍ ALPÍ oferta Nadal i caps de setmana: del 9 al 21 de desembre de 2021

CAL PRESENTAR:

 • Full de dades personal omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat o document acreditatiu de la titulació per la que s’accedeix als ensenyaments  (ESO o equivalent)
 • Certificat de la prova d’accés específica d’Esquí Alpí
 • Certificat de notes del bloc comú (si s’ha cursat prèviament)
 • Resguard de pagament del bloc específic
 • FER-HO ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE secretaria@insabatoliba.cat o al mail: esportsinsabatoliba@gmail.com

FORFET:

El primer dia de curs a pistes s’informarà

 • Primer nivell: 80€ pels dies de durada del curs
 • Segon nivell: 100€ pels dies de durada del curs

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES:

La part teòrica d’alguns crèdits  amb el  MOODLE i la part pràctica a l’estació d’esquí de la Masella (Pàrquing Pla de Masella),   Les aules de formació estant situades a l’alberg “Abrigall”, al costat de les oficines de l’estació d’esquí de la Masella.

NOTA: Es recomana que els alumnes, sobretot els de segon nivell, disposin d’una caixa de material de reparació. Qui hi estigui interessat la podrà adquirir a un preu de 95€ el primer dia de classe.

Full de dades personals Instruccions de pagament Esquí 1 Instruccions de pagament Esquí 2 Normativa Acceptació normativa Autorització sortides menors Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges