Com fer el bloc de pràctiques Muntanya Mitjana

  Sol.licitar les pràctiques
  SOL.LICITAR EXEMPCIÓ DE LES PRÀCTIQUES