Descripció / accés

Continguts

Els continguts s’organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc específic, format per mòduls relacionats amb els coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats relacionades amb el senderisme i la muntanya mitjana per tal de poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (570 hores)

Prova específica (90 hores) 

Mòduls bloc comú (80 hores)

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)

Mòduls bloc específic (400 hores)

 • Conducció en Senders
 • Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya
 • Temps Lliure 
 • Formació Pràctica

Cicle final (690 hores)

Prova específica (50 hores) 

Mòduls bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’Aprenentatge Esportiu (60 hores)
 • Bases de l’Entrenament Esportiu (70 hores)
 • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
 • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
 • Gènere i Esport (10 hores)

Mòduls bloc específic (460 hores)

 • Escola de Senderisme
 • Perfeccionament Tècnic en Muntanya Mitjana Estival 
 • Guiatge i Orientació en Muntanya Mitjana
 • Perfeccionament Tècnic en Terreny Nevat Tipus Nòrdic
 • Guiatge en Terreny Nevat Tipus Nòrdic i Grans Travesses
 • Formació Pràctica (225h)

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any que es fa la prova. 
 • Superar la prova específica d’accés al cicle inicial de Senderisme. 

Per accedir al cicle final cal complir els requisits següents:

Continuïtat

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d’espais naturals acotats,
  • operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxillerat,
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a: 
  • guia de baixa muntanya i muntanya mitjana i en terreny nevat tipus nòrdic,
  • formador en la iniciació i perfeccionament esportiu de muntanya,
  • controlador de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.