Convalidacions / homologacions Senderisme

 • Els ensenyaments esportius d’esquí alpí i surf de neu que realitzem al nostre centre, estant regits per la normativa L.O.G.S.E. i els de les modalitats de muntanya com senderisme, muntanya mitjana, escalada i barrancs estan regits per la normativa L.O.E.

  Els alumnes que hagin realitzat prèviament algun altre tipus de titulació L.O.G.S.E o L.O.E caldrà que s’informen prèviament dels tràmits que han de realitzar per saber quins crèdits o mòduls es pot sol·licitar alguna convalidació del bloc comú.

  • Amb les titulacions L.O.G.S.E (CAFE,MEF, CAFEMN, GSAAFE,DIPLOMAT en EF) si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en esquí alpí o surf de neu; consultar l’enllaç següent:

  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/esportius/convalidacions/

  • Amb les titulacions L.O.E (Grau mitjà GMNTLL  i Grau superior CF o EAS) si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en esquí alpí o surf de neu o senderisme o muntanya mitjana, escalada o barrancs; cal sol·licitar-ho al Consejo Superior de Deportes consultar el mateix enllaç, omplir el formulari i enviar al Consejo Superior de Deportes. Secretaria General. C/ Martín Fierro, 5 (28040 – MADRID)

   

  • Amb les titulacions L.O.G.S.E (CAFE,MEF, CAFEMN, GSAAFE,DIPLOMAT en EF) si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en senderisme o muntanya mitjana, escalada o barrancs ; cal sol·licitar-ho al Consejo Superior de Deportes consultar el mateix enllaç.

   

  Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents espanyols (no universitaris) vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya:

  https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20264_homologacio_titols