Matrícula Bloc Comú i Específic senderisme

BLOC COMÚ 

PERÍODE DE MATRÍCULA 

 • Cicle inicial – Senderisme: del 25 d’octubre al 5 de novembre de 2021

Inici del bloc comú: 10 de novembre de 2021

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR AL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC:

secretaria@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:

MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT

– Fotocòpia del DNI.
– Fotocòpia de la targeta sanitària.
– Certificat o document acreditatiu de la titulació per la que s’accedeix als ensenyaments  (ESO o equivalent).
– Certificat conforme s’ha superat la prova específica d’accés.
– Full de dades personals. (document adjunt)
– Resguard del següent pagament:

 • Bloc Comú Cicle Inicial 1:   176 €

(Bloc Comú: 136 € / Material: 40 €)

El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

 • Anar a la pàgina web caixabank.cat (no cal ser client de La Caixa)

Accedir a Serveis (al final de tot de la plana) > Donatius i pagaments > Pagaments > Fer un pagament > Pagaments a tercers > Informar codi entitat > nom alumne.

          Codi entitat Bloc Comú Cicle Inicial:  0137372

 • També es pot fer el pagament des de qualsevol caixer de La Caixa (tothom) o per CaixabankNow (els clients de Caixabank). Instruccions en el document adjunt.

 

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

 

* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar.

 

 
Full de dades personals Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

Instruccions pagament bloc comú cicle inicial

* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar

IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o es té de convalidades ( segons la normativa corresponent) o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.

BLOC ESPECÍFIC SENDERISME

PERÍODE DE MATRÍCULA : del 19 al 23 de juliol i de l’1 al 13 de setembre de 2021

Inici de curs: 13 de setembre de 2021

CAL PRESENTAR:

 • Full de dades personal omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat de la prova d’accés específica en modalitat de Senderisme
 • Certificat de notes del bloc comú
 • Resguard de pagament del bloc específic: 660€  
 • FER-HO ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE o al correu: esportsinsabatoliba@gmail.com

MATERIAL ESPECÍFIC (penjat a la pestanya horaris senderisme), també s’informarà el primer dia de classe

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES:

La part teòrica a les aules de l’INS Abat Oliba de Ripoll i les sortides a la muntanya.

Full de dades personals NormativaAcceptació normativaAutorització sortides menors Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges Instruccions pagament bloc específic Senderisme