Descripció / accés

Continguts

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics

Primer nivell (450 hores)

Bloc comú (120 hores)

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I (20 hores)
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I (25 hores)
 • Entrenament Esportiu I (30 hores)
 • Fonaments Sociològics de l’Esport (5 hores)
 • Organització i Legislació de l’Esport I (5 hores)
 • Primers Auxilis i Higiene en l’Esport (35 hores)

Bloc específic Surf de neu 1  (165 hores)

 • Desenvolupament Professional I (15 hores)
 • Formació Tècnica de Surf de Neu I (50 hores)
 • Material de Surf de Neu (15 hores)
 • Metodologia de l’Ensenyament del Surf de Neu I (45 hores)
 • Medi Ambient de Muntanya I (20 hores)
 • Seguretat Esportiva I (20 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia Específica Catalana (5 hores)
 • Fonaments de l’Esport Adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (595 hores)

Bloc comú (150 hores)

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
 • Entrenament Esportiu II (40 hores)
 • Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
 • Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)

Bloc específic surf de neu 2 (215 hores)

 • Desenvolupament Professional II (10 hores)
 • Formació Tècnica del Surf de Neu II (35 hores)
 • Reglament i Arbitratge del Surf de Neu (15  hores)
 • Material de Surf de Neu II (10 hores)
 • Metodologia de l’Ensenyament del Surf de Neu II (40 hores)
 • Metodologia de l’Entrenament del Surf de Neu (45 hores)
 • Medi Ambient de Muntanya II (25 hores)
 • Seguretat Esportiva II (25 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
 • Equipaments Esportius (10 hores)
 • Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d’accés general.
 2. Superar una prova específica de surf de neu.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

Continuïtat

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de nivell inicial de surf de neu
  • acompanyant de persones o grups durant la pràctica esportiva
  • promotor o promotora d’activitats de surf de neu

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de surf de neu, si en superen la prova general d’accés o bé tenen el títol de batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxillerat
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades)
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de surf de neu
  • programador i organitzador o programadora i organitzadora d’activitats
  • entrenador o entrenadora de nivell inicial de surfistes de neu
  • director esportiu o directora esportiva en competicions de surf de neu