Matrícula Surf de neu. Blocs: Comú, Complementari i Específic

BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI

PERÍODE DE MATRÍCULA 1a oferta

 • Nivell 1 surf de neu: del 19 al 23 de juliol i de l’1 al 13 de setembre de 2021
 • Nivell 2 surf de neu: del 19 al 23 de juliol i de l’1 al 13 de setembre de 2021

(inici curs: 13 de setembre de 2020)

PERÍODE DE MATRÍCULA 2a oferta

 • Nivell 1 Surf de neu:  del 10 al 16 de gener de 2022
 • Nivell 2 Surf de neu: del 14 al 25 de febrer de 2022

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PEL NIVELL 1 SURF DE NEU:

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR AL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC:
secretaria@insabatoliba.cat
indicant a l’assumpte del correu:
MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT- Fotocòpia del DNI
– Fotocòpia de la targeta sanitària.
– Certificat o document acreditatiu de la titulació per la que s’accedeix als ensenyaments  (ESO o equivalent).
– Certificat de superació de la prova específica d’accés.
– Full de dades personals. (document adjunt)
– Resguard del següent pagament:

 • Bloc Comú i Complementari: 322 €

(Bloc Comú: 238 € / Bloc Complementari: 34 € / Material: 50 €).

El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

 • Anar a la pàgina web caixabank.cat (no cal ser client de La Caixa)

Accedir a Serveis (al final de tot de la plana) > Donatius i pagaments > Pagaments > Fer un pagament > Pagaments a tercers > Informar codi entitat > nom alumne.

Codi entitat Bloc Comú i Complementari 1:  0112016

 • També es pot fer el pagament des de qualsevol caixer de La Caixa (tothom) o per CaixabankNow (els clients de Caixabank). 

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar.

 
Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 1r nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR NIVELL 2 SURF DE NEU:

 • DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR AL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC:
  secretaria@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:
  MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT
  – Fotocòpia del DNI (només alumnes de nova incorporació al centre).
  – Fotocòpia de la targeta sanitària (només alumnes de nova incorporació al centre).
  – Certificat de superació del Primer Nivell.
  – Full de dades personals. (document adjunt)
  – Resguard del següent pagament:

  • Bloc Comú i Complementari: 373 €

  (Bloc Comú: 272 € / Bloc Complementari: 51 € / Material: 50 €).

  El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

  • Anar a la pàgina web caixabank.cat (no cal ser client de La Caixa)

  Accedir a Serveis (al final de tot de la plana) > Donatius i pagaments > Pagaments > Fer un pagament > Pagaments a tercers > Informar codi entitat > nom alumne.

  Codi entitat Bloc Comú i Complementari 2:  0137359

  • També es pot fer el pagament des de qualsevol caixer de La Caixa (tothom) o per CaixabankNow (els clients de Caixabank). Instruccions en el document adjunt.

   

  Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.
   
  * Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a enviar.

Full de dades personals Instruccions de pagament bloc comú i complementari 2n nivell Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges

IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o es té de convalidades ( segons la normativa corresponent) o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.

 

BLOC ESPECÍFIC

 

PERÍODE DE MATRÍCULA  DE SURF DE NEU: del 18 al 29 d’octubre de 2021

PERÍODE DE MATRÍCULA DE SURF DE NEU Oferta de Nadal i caps de setmana : Del 9 al 21 de desembre de 2021

CAL PRESENTAR:

 • Full de dades personal omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat o document acreditatiu de la titulació per la que s’accedeix als ensenyaments  (ESO o equivalent)
 • Certificat de la prova d’accés específica de Surf de neu
 • Certificat de notes del bloc comú (si s’ha cursat prèviament)
 • Resguard de pagament del bloc específic
 • FER-HO ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE secretaria@insabatoliba.cat o al mail: esportsinsabatoliba@gmail.com

FORFET:

El primer dia de curs a pistes s’informarà

 • Primer nivell: 80€ pels dies de durada del curs
 • Segon nivell: 100€ pels dies de durada del curs

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES:

La part teòrica d’alguns crèdits  amb el  MOODLE i la part pràctica a l’estació d’esquí de la Masella (Pàrquing Pla de Masella),   Les aules de formació estant situades a l’alberg “Abrigall”, al costat de les oficines de l’estació d’esquí de la Masella.

NOTA: Es recomana que els alumnes, sobretot els de segon nivell, disposin d’una caixa de material de reparació. Qui hi estigui interessat la podrà adquirir a un preu de 95€ el primer dia de classe.

 

Full de dades personals Instruccions de pagament Surf de neu1 Instruccions de pagament Surf de neu2 Normativa Acceptació normativa Autorització sortides menors Fitxa mèdica Autoritzacio us imatges