Preinscripció Bloc comú i complementari

DATES PREINSCRIPCIÓ: del  3 de maig al 4 de juny de 2021

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

PRIMER NIVELL:
 • Imprès de sol·licitud de preinscripció omplert (Sol·licitud de preinscripció)
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a
 • Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’alumne/a
 • Fotocòpia del llibre de família, si l’alumne és menor d’edat
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a, si l’alumne/a és menor d’edat
 • Certificat de qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés: certificat de la qualificació de la prova d’accés, o certificat de la qualificació mitjana de l’ESO o equivalent, o si l’alumne/a està cursant 4t d’ESO, certificat de la qualificació mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO.
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés 
SEGON NIVELL:
 • Imprès de sol·licitud de preinscripció omplert (Sol·licitud de preinscripció)
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a
 • Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’alumne/a
 • Certificat de Primer nivell
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés

 

CAL ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA:

esportsinsabatoliba@gmail.com