Erasmus

El nostre centre va iniciar-se en projectes internacionals el curs 2004-2005 a través del Programa Leonardo. En el marc d’aquest programa alguns  alumnes del cicle de grau mitjà van gaudir d’una estada a Bordeus ( França).

L’ Institut Abat Oliba participa en el projecte ERASMUS+ des del 2014, duent a terme estades en Institucions a l’estranger per l’alumnat de cicles formatius, concretament a Tolosa (França).

El projecte ERASMUS+ és un programa de cooperació internacional promogut i gestionat pel Departament d’Ensenyament i en el marc de programes i iniciatives de la Unió Europea.

L’objectiu del programa és incorporar la dimensió europea als ensenyaments professionals, i  millorar les competències professionals del seu alumnat i professorat, apropant-lo a la realitat socioeconòmica d’altres països.

Accés al web del projecte ERASMUS+

 

REQUISITS SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ I BÀREM MOBILITAT professors

REQUISITS SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ I BÀREM MOBILITAT alumnes

SOL·LICITUD BECA MOBILITAT