ESO

Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa (obligatòria i gratuïta) per a tots els ciutadans i ciutadanes en edat escolar. S’estén al llarg de quatre anys després de l’etapa d’Educació Primària.
Proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà.
L’alumnat comença aquesta etapa als dotze anys i la finalitza als setze.

Els continguts d’aquesta etapa s’organitzen en:

Primers cursos (1r, 2n i 3r curs):

Tronc comú

 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials, Geografia i Història
 • Educació Física
 • Ciències de la Naturalesa
 • Tecnologia
 • Música
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans

A tots els cursos es realitzaran les següents matèries:

 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Ciències Socials
 • Ciències de la Naturalesa

Quart:

Tronc comú

 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Catalana i literatura
 • Llengua Estrangera
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació ètica cívica
 • Educació Física
 • Matemàtiques

A més de les matèries esmentades, l’alumnat haurà de triar tres matèries de les presentades a continuació:

 • Biologia i geologia
 • Educació  visual  i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia
 • Optatives 4’ESO

Amb la finalització d’aquesta etapa d’ensenyament obligatori, l’estudiant obté el títol de graduat en educació secundària a través del qual rep una acreditació d’escolarització i, si ha aconseguit els objectius acadèmics establerts, obté el títol de graduat en educació secundària. Amb el títol de graduat, té dues opcions que afectessin en la seva carrera professional:

 • Accedir al mercat de treballo intentar buscant la primera feina ja que té l’edat mínima legal de 16 anys per començar a cotitzar a la Seguretat Social.
 • Ampliar la seva formació mitjançant estudis postobligatoris.

 

FULLS DE MATÈRIES OPTATIVES

  OPTATIVES 1r ESO
  CURRÍCULUM ESPECÍFIC 2n ESO
  CURRÍCULUM ESPECÍFIC 3r ESO
  MATÈRIES OPTATIVES DE 4t D'ESO