Incidències portàtils d’Educació Digital

En aquest apartat es gestionen les incidències dels portàtils entregats sota el programa “PLA D’EDUCACIÓ DIGITAL”.
La gestió d’altres incidències, com ara els Chromebooks, es fan des de la INTRANET.
Són l’alumnat, no pas el professorat, qui comunica les incidències al voltant del seu portàtil.
No es recollirà cap portàtil fins que no s’hagi omplert el formulari i l’alumnat rebi un correu del coordinador digital per autoritzar la seva entrega a consergeria que, lògicament, disposarà d’aquesta informació.
El temps de reparació no depèn del centre i durant aquest no es subministrarà un ordinador de substitució.
També hi haurà disponible un full d’incidències en paper a consergeria

Formulari incidències portàtils