News Details
Dimecres, 15 gener 2020
INSERCIÓ LABORAL DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

 

EDUCACIÓ

Els graduats en FP tenen un índex d’atur quatre cops menor

 La taxa de desocupació no arriba al 9%, mentre que la mitjana juvenil és del 30,4% a Catalunya

 L’FP dual avança com a eina d’inserció, però amb una implantació lluny de la mitjana europea

Dimecres, 15 gener 2020

ROSA M. BRAVO – BARCELONA
La formació professional (FP) avança com a element d’inserció laboral, segons indiquen les dades recollides pel tretzè informe elaborat pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, del 2019, nou mesos després d’haver acabat els estudis la taxa d’atur entre els graduats mitjans és d’un 8,13% i entre els superiors, d’un 8,8%. És una taxa gairebé quatre vegades inferior a la mitjana d’atur dels joves d’entre 16 i 24 anys a Catalunya, que és del 30,4%. La mitjana global de l’atur al país és de l’11,6%. En el moment àlgid de la crisi, el 2013, l’atur juvenil era del 52,7% i el dels graduats en FP, del 15,5%. La inserció laboral dels graduats és del 56%, ja que un 53,3% continuen estudi­ant. El 2018 treballaven un 55,1%.

En l’FP dual, en què la formació s’alterna entre el centre i l’empresa, la taxa d’inserció és més elevada, ja que només busquen feina el 5,95% dels graduats. El 18,4% dels alum­nes de segon curs d’FP cursen aquesta modalitat. És un índex que gairebé s’ha doblat en dos cursos s’ha passat de 4.302 alum­nes a 7.737–, però que està encara lluny del 30% de la mitjana euro­pea.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va valorar ahir de manera positiva uns resultats que “conviden a l’optimisme” per l’increment del nombre de graduats, 4.631 respecte al curs anterior, i per la constatació que l’FP “té uns índexs d’inserció superiors als d’altres estudis, tot i que es poden millo­rar”. Bargalló es va referir també als “índexs de qualitat” del tipus de contracte i dels sous: en acabar el grau superior, la contractació indefinida ha augmentat 2,8 punts, fins a arribar al 36,8%, i en el grau mitjà està en el 27,1%. El sou net tendeix a millorar des del 2013, ja que augmenta la franja dels que cobren més de 1.200 euros i cau la més baixa. Entre els graduats mitjans, predominen els que cobren entre 900 i 1.200 euros (51% dels casos), mentre que entre els superiors pràcticament hi ha un empat entre els que cobren entre els 900 i els 1.200 i els que superen els 1.200. Es mantenen, però, les diferències per sexe, ja que les dones representen un percentatge més gran de la franja inferior als 1.200 euros i els homes predominen en els sous superiors als 1.200 euros. També la manera en què es troba feina: per a dones i homes, és més efectiva l’empresa on han fet pràctiques, però a les dones els funciona millor l’enviament de currículum i als homes, la xarxa de contactes personals.

Per estudis, tenen millor inserció els cicles de l’àmbit indus­trial, en què els sous són també més alts. Ha pujat la inserció en els estudis de química, salut i indústries alimentàries.

Apoderar les persones

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va valorar que l’FP és clau, perquè “dona res­pos­tes a les necessitats del nostre teixit productiu” i “apodera les persones perquè puguin viure amb dignitat”. Va reclamar la implicació de les empreses i el territori, mentre que el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Joan Canadell, va demanar que l’entitat formi part de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, encarregada de planificar i avaluar les polítiques del sistema de l’FP els dos consellers consideren que les cambres no en poden quedar al marge.

El sindicat CCOO, en canvi, va criticar l’estudi, fet a partir de 32.759 enque­tes, perquè creu que no està prou contrastat amb les dades del mercat laboral i que no fa la comparació amb les dades d’abans de la crisi. El 2006 “la inserció laboral era del 70,57% res­pecte al 56,01% actual, i la contractació indefinida, del 35,33% respecte al 31% actual”, alerta el sindicat, que afirma que “la contractació precària es perpetua en l’FP” i demana “una inversió pressupostària per arribar als resultats anteriors a la crisi”.

LA FRASE
Ens podem sentir orgullosos de l’FP, tot i que la podem millorar i tenir encara millors resultats
Josep Bargalló
CONSELLER D’EDUCACIÓ