News Details
Divendres, 19 novembre 2021
Sortida del Museu del Ter i colònia Borgonyà

La sortida tenia com a objectiu conèixer els fets més rellevants de la Revolució Industrial i les seves interconnexions
causals a través de fonts diverses.