NOFC

La present Normativa d’Organització i Funcionament de Centre ha estat elaborada per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part dels docents.
Va ser aprovada per el Claustre i també pel Consell Escolar, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu consultar la Normativa en el següent PDF

NOFC