PEC

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document que especifica els trets identitaris de l’Institut Abat Oliba, tot definint-ne el plantejament pedagògic, l’organització interna i el projecte lingüístic. Partint d’uns referents legals determinats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, conté les decisions adoptades des del centre amb relació a les finalitats educatives, així com els principis organitzatius, el desplegament curricular i la concreció dels diferents projectes i programes. Es tracta, en definitiva, de la màxima expressió d’autonomia que avui dia tenen els centres educatius i defineix, per tant, el caràcter propi del centre.

 

 

Aquí podeu consultar el Projecte Educatiu de Centre:

               PEC