PEC

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document que especifica els trets identitaris de l’Institut Abat Oliba tot definint el seu plantejament pedagògic, l’organització interna i el projecte lingüístic. Partint d’uns referents legals determinats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, conté les decisions adoptades des del centre en relació amb les seves finalitats educatives així com els principis organitzatius, el desplegament curricular i la concreció dels diferents projectes i programes. Es tracta, en definitiva, de la màxima expressió d’autonomia que avui dia tenen els centres educatius i defineix, per tant, el caràcter propi del centre.

 

 

Aquí podeu consultar el Projecte Educatiu de Centre

               PEC