Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2021-2022) en el marc de la pandèmia per COVID-19


L’alumnat ha de signar i portar la declaració de responsabilitat el 14 setembre per poder entrar a l’edifici

  1. Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)

  2. Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys Declaració responsable per a les famílies d’alumnes ESO, batxillerat i CF (menors de 18 anys)