Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte lingüístic  de Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i és el marc de referència de la gestió de les en llengües a l ’Institut Abat Oliba de Ripoll. Per tant, s’adreça a tota la comunitat educativa i ha de ser compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal no docent, pels treballadors de les empreses de serveis que realitzin actuacions en el centre, pels responsables de les activitats extraescolars al centre (en cas que n’hi hagi) i, evidentment, pel professorat.

 

Aquí podeu consultar el projecte lingüístic de Centre

             Projecte Lingüístic de Centre