Dia límit del 1r pagament: 8 de maig de 2023

Dia de la Sortida: 19 de juny de 2023