En aquest preu està inclòs totes les sortides relacionades amb el treball de síntesi