Dins aquest preu estan inclosos  els viatges en autocar per anar a  fer les proves