Programes salut i escola

El programa Salut i Escola (PSiE), impulsat pel Departament d’Ensenyament i pel Departament de Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant accions que promocionen hàbits saludables,  prevenen  situacions de risc i ajuden a detectar precoçment  problemes relacionats amb la salut.

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, pels quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.

El programa Salut i escola (PSiE) té el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat.

A l’institut, aquest programa es concreta amb la Consulta oberta: una professional d’infermeria es desplaça periòdicament al centre per atendre alumnat i prevenir, d’aquesta manera, situacions de risc. Es poden atendre, així, de manera precoç, problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

 

  Objectius
  Eixos Fonamentals