Assessorament i Reconeixement

Assessorament laboral i formatiu

És un servei que presta l’Institut, a petició de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que acaba amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

 Per a més informació: 

b7005704@xtec.cat

 

Reconeixement laboral i formatiu

 

Fem model d’assessorament integrat:

Acreditacions d’Unitats de Competències i Reconeixement d’ Unitats Formatives.

 

Inici gener 2021.

Què es pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

A qui s’adreça?

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

Quin cost té? 

El preu de l’assessorament és de 60€
El preu per reconeixement de cada unitat formativa és de 18€
Aquests preus són invariables i corresponen a taxes públiques.

 
Carta Compromís Assessorament i Reconeixement Calendari del procés del servei d’assessorament Sol·licitud de servei d’assessorament en la formació professional

Oferta de places pel curs 2021-2022

 • AG – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ – 4 PLACES
  • CFGM Gestió administrativa: 2 places
  • CFGS Administració i finances: 2 places
 • HT – HOTELERIA I TURISME – 4 PLACES
  • CFGM Cuina i gastronomia: 2 places
  • CFGS Direcció en cuina: 2 places
 • IA – INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES – 2 PLACES
  • CFGM Forneria, pastisseria i confiteria: 2 places