Assessorament i Reconeixement

Assessorament laboral i formatiu

És un servei que presta l’Institut, a petició de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que acaba amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

 Per a més informació: 

b7005704@xtex.cat

 

Reconeixement laboral i formatiu

Què es pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

A qui s’adreça?

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

 
Carta Compromís Assessorament i Reconeixement

Oferta de places per el curs 2020/2021