El projecte ActivaFP del Departament d’Educació pretén impulsar la implantació de metodologies col·laboratives d’aprenentatge competencial basat en reptes i projectes.

Per tal d’afavorir l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals i augmentar l’èxit acadèmic de l’alumnat dels ensenyaments professionals.