Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en els processos bàsics de producció culinària, preparació d’aliments i begudes, amb assistència en els processos de servei i d’atenció al client en els serveis de restauració, de preparació de comandes i de venda de produc- tes, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, així com competèn- cies de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la Formació en Centres de Treball.