Erasmus + Institut Abat Oliba

El projecte ERASMUS+ és un programa de cooperació internacional promogut i gestionat pel Departament d’Ensenyament en el marc de programes i iniciatives de la Unió Europea.

El nostre centre va iniciar-se en projectes internacionals el curs 2004-2005 a través del Programa Leonardo. En el marc d’aquest programa, alguns alumnes del cicle de grau mitjà van gaudir d’una estada a Bordeus (França).

L’Institut Abat Oliba participa en el projecte ERASMUS+ des del 2014, duent a terme estades en institucions a l’estranger, concretament a Toulouse (França). Aquestes estades s’adrecen a l’alumnat de cicles formatius

El centre aposta per la mobilitat amb l’objectiu de millorar les competències lingüístiques de l’alumnat i professorat i enfortir les competències professionals alhora que es milloren competències transversals com el creixement personal, la confiança en un mateix, i la capacitat d’adaptació a un entorn diferent.

Experiències