L’educació per a la sostenibilitat és un instrument imprescindible per implicar les persones en la construcció d’una nova cultura de la sostenibilitat i per generar una transformació social col·lectiva. El seu objectiu principal és el de generar processos d’ensenyament i aprenentatge que portin cap a experiències autènticament transformadores.

Els programes d’educació ambiental de la Secretaria d’Acció Climàtica tenen com a finalitat impulsar aquest canvi cultural que permeti respondre als reptes socioambientals actuals de forma coordinada, i donen compliment al compromís de la Secretaria amb la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental.

Els diversos programes d’educació ambiental que s’impulsen estan adreçats a les escoles, a les entitats sense ànim de lucre, a la ciutadania en general i als professionals del sector de l’educació ambiental.