Els ensenyaments esportius d’esquí alpí i surf de neu que realitzem al nostre centre, estant regits per la normativa L.O.G.S.E. i els de les modalitats de muntanya com senderisme, muntanya mitjana, escalada i barrancs estan regits per la normativa L.O.E.

Els alumnes que hagin realitzat prèviament algun altre tipus de titulació L.O.G.S.E o L.O.E caldrà que s’informen prèviament dels tràmits que han de realitzar per saber quins crèdits o mòduls es pot sol·licitar alguna convalidació del bloc comú.

Convalidacions

Amb les titulacions L.O.G.S.E (CAFE,MEF, CAFEMN, GSAAFE,DIPLOMAT en EF) si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en esquí alpí o surf de neu; consultar aquí

Amb les titulacions L.O.E (Grau mitjà GMNTLL  i Grau superior CF o EAS) si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en esquí alpí o surf de neu o senderisme o muntanya mitjana, escalada o barrancs; cal sol·licitar-ho al Consejo Superior de Deportes consultar aquí

Amb les titulacions L.O.G.S.E (CAFE,MEF, CAFEMN, GSAAFE,DIPLOMAT en EF) si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en senderisme o muntanya mitjana, escalada o barrancs ; cal sol·licitar-ho al Consejo Superior de Deportes consultar aquí

Homologacions

Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents espanyols (no universitaris) vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20264_homologacio_titols