Barrancs

Tècnic o tècnica d’esport en  Barrancs 
Codi: TEGM ME20 

La titulació de Barrancs pertany a l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.440 hores.

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l’organització d’activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l’entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de Senderisme.

El cicle final capacita per dissenyar itineraris i conduir a esportistes i usuaris per barrancs, muntanya mitjana estival i vies ferrades equipades; dirigir el perfeccionament de les tècniques específiques utilitzades, organitzar activitats de conducció en aquests medis, gestionar els recursos i materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; i tot això, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Té una durada de 870 hores. Si se supera el curs, s’obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Barrancs.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos acadèmics.