Història del centre

Ille Oliva, qui erat summae patientae ac mansuetudinis uir.
Monjo anònim de Cuixà, any 1040

L’Institut Abat Oliba de Ripoll, en tant que centre que busca aprofundir en un model competencial orientador, defineix els seus pilars pedagògics i les actuacions encaminades a afavorir l’èxit de l’alumne pel que fa a la seva autonomia i projecte de vida. Aquest objectiu troba el seu marc de desenvolupament en l’articulació del que es defineix com un centre orientador, és a dir, un centre amb un projecte educatiu inspirat en els fonaments teòrics elaborats des del Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012 referits al disseny d’un model competencial orientador.

Descripció del centre en el seu context territorial social i econòmic

L’Institut Abat Oliba és un dels cinc centres d’educació secundària de la comarca del Ripollès, que té 24.999 habitants (Idescat, 2017). Està ubicat a la vila de Ripoll, municipi que té 10.611 habitants (Idescat, 2016), però gran part dels alumnes també venen de la resta de la comarca. Pel que fa a batxillerat, PFI i cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS), és l’únic centre públic de tota la comarca que n’ofereix.

L’alumnat d’ESO de l’institut prové de les escoles de primària del Baix Ripollès, que són sis: dues de concertades (Escola Vedruna Ripoll i Escola Salesiana de Santa Maria de Ripoll) i quatre de públiques (Escola Tomàs Raguer i Escola Joan Maragall, a Ripoll; Escola Pirineu, a Campdevànol, i ZER Comte Arnau, que inclou dues escoles als pobles de Vallfogona del Ripollès i Planoles). Quant al batxillerat, l’institut es nodreix sobretot dels mateixos alumnes del centre i dels de l’Escola Vedruna de Ripoll, que també fa ESO, però també hi ha força alumnat que prové de la Vall de Ribes (INS Joan Triadú), la Vall de Camprodon (INS Germans Riera) i Sant Joan de les Abadesses (Institut Escola Mestre Andreu). Amb referència als ensenyaments d’esports (EE), els alumnes venen d’arreu de Catalunya.

Les infraestructures i serveis estan bastant descentralitzats a tota la comarca, ja que aquesta gira entorn de les carreteres que recorren les valls del Ter i del Freser i conflueixen a Ripoll. La majoria de la població viu als nuclis urbans i està força concentrada a les valls. La forma d’arribar a l’institut pels alumnes d’ESO és a peu pels de la vila i en autocars finançats pel Consell Comarcal per a la resta. Pel que fa als alumnes de postobligatoris –excepte els de Ripoll– utilitzen per venir transport públic (tren i, sobretot, autocar) o privat.

Infraestructures

La seu principal de l’Institut Abat Oliba és un edifici de l’any 1972 ubicat a la carretera de Barcelona 57. Malgrat tot, el creixement del centre al llarg dels anys ha fet que s’hagi hagut d’anar ampliant la xarxa de recintes on s’imparteixen estudis. D’aquesta manera, l’any 2005, a l’altra banda de la Ronda Castelladrall es va construir un edifici on actualment es cursa el PFI, tot i que originàriament era pensat per fer cicles formatius. Els cicles formatius d’IME i Cuina i Pastisseria es fan al Polígon Industrial Els Pintors, en cooperació amb la Fundació Eduard Soler, Ripollès desenvolupament i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. Referent als blocs específics dels ensenyaments d’esports, es fan a La Masella, en cooperació amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern en el cas de l’esquí alpí i el surf de neu, i a les muntanyes ripolleses en el cas dels esports de muntanya.

Estructura del centre

L’Institut va ser inaugurat el 1972 i s’hi van impartir estudis de BUP i COU fins al 1992, quan l’Escola privada de Formació Professional (ETP) de Ripoll va passar a ser pública i el Departament d’Ensenyament la va fusionar amb l’institut, coincidint amb el desplegament i desenvolupament de la LOGSE. Tot això va suposar un gran canvi estructural al centre, que va iniciar aleshores una nova etapa que encara perviu en l’estructura organitzativa d’avui dia.

Actualment el centre imparteix estudis d’ESO (tres línies consolidades), batxillerat (tres línies consolidades), PFI (un grup consolidat), cicles formatius de grau mitjà i superior (Gestió Administrativa, 3×2 de Cuina i Pastisseria i Instal·lacions elèctriques i automàtiques i Manteniment electromecànic [IME]) i estudis de grau mitjà en Esports de muntanya i escalada i en Esports d’hivern. Es tracta, en definitiva, d’un centre gran que acostuma a moure’s en una forquilla d’entre els 700 i els 800 alumnes.

Organització del centre

L’Institut Abat Oliba s’organitza a partir del consell escolar i del claustre com a òrgans col·legiats principals. La comissió pedagògica, en què són presents els caps de departament amb membres de la direcció del centre (director, caps d’estudis i coordinador pedagògic) estableix directives i criteris comuns per a l’avaluació i la recuperació de les matèries d’ESO i batxillerat. Els departaments tenen autonomia per escollir el seu cap.

L’organigrama de direcció és el següent:

Director: màxima representació del centre, gestió de personal i garant de la coherència pedagògica.

Cap d’estudis: organització dels horaris i gestió de la convivència.

Secretari: comptabilitat del centre i PAS.

Coordinació pedagògica: garantia d’una línia pedagògica basada en l’orientació en tots els ensenyaments del centre amb l’ajuda de les coordinacions d’ESO, batxillerat i cicles formatius.

Cap d’estudis de cicles: garantia d’una coherència pedagògica i estructural dels cicles formatius amb l’ajut de les coordinacions de cicles.

Cap d’estudis adjunt: coordinació els ensenyaments d’esports i activitats de centre amb el suport de la coordinació d’activitats i serveis escolars.

En l’àmbit organitzatiu, hi ha altres coordinacions que permeten un millor funcionament del centre:

Coordinació informàtica: manteniment i intranet.

Coordinador d’esportistes de competició (CEC): facilita l’organització dels alumnes que tenen exempcions per la pràctica d’esports.

Coordinació de riscos laborals: gestió dels simulacres d’evacuació i revisió de la normativa.