Aquestes mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial tenen les següents finalitats:

  • Millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.
  • Que els centres disposin d’un marge d’autonomia d’acció prou ampli per dur-les a terme, afavorint així la seva eficàcia i extensió a tot el territori.

Assessorament laboral i formatiu

Reconeixement laboral i formatiu