La comissió ILEC és l’encarregada de gestionar i dinamitzar el Pla lector del centre.

Des del curs 2016-2017, l’Institut Abat Oliba inclou en el seu marc horari mitja hora diària de lectura, amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora i fomentar el gust per la lectura.

Aprofitant aquest espai de temps, la comissió ILEC organitza diferents activitats, com ara setmanes temàtiques (Setmana del terror o del còmic), concursos, recomanacions literàries, visites a la biblioteca del centre, entre d’altres.