Escalada

Tècnic o tècnica d’esport en Escalada 
Codi: TEGM ME30

La titulació d’Escalada pertany a l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.575 hores.

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l’organització d’activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l’entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de Senderisme.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar la iniciació i el perfeccionament tècnic en l’escalada esportiva en roca, rocòdroms o estructures artificials d’escalada interiors o exteriors, escalada en vies equipades i semiequipades o en vies ferrades equipades, i en l’assegurament en terreny variat; organitzar, concretar itineraris i guiar esportistes per itineraris de baixa muntanya i muntanya mitjana estival; guiar escaladors o escaladores per itineraris d’escalada en roca en vies equipades i semiequipades, vies ferrades equipades i terreny variat; organitzar i dirigir activitats, competicions i esdeveniments en l’àmbit de la iniciació esportiva; gestionar la seguretat, els recursos materials i humans i la coordinació de les activitats de competicions, esdeveniments i tècnics al seu càrrec; muntar o equipar i assegurar espais d’aventura, equipar o reequipar en vies d’escalada en roca i dissenyar itineraris d’escalada en rocòdroms o estructures artificials; i tot això, d’acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris participants en l’activitat.

Té una durada de 1.005 hores. Si se supera el curs, s’obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Escalada.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos acadèmics.