TERMES I CONDICIONS

Les condicions següents regiran els pagaments online d’assegurança escolar, matrícula o activitats extraescolars de l’INSTITUT ABAT OLIBA, amb adreça a Carretera de Barcelona, 57, 17500, Ripoll (Espanya – Spain) amb NIF núm. Q6755121H  online http://www.institutabatoliba.cat

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en allò que no contradigui l’esmentat Reglament, pel que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.

En facilitar-nos les vostres dades i en marcar la corresponent casella d’acceptació, declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

El Centre Educatiu podrà modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Pagament
Tots els pagaments es faran en euros mitjançant targeta. La utilització d’aquest mitjà de pagament no suposarà cap cost addicional. En tot cas, vostè garanteix que és major d’edat i està autoritzat per utilitzar la targeta de pagament. Les targetes admeses són VISA i MASTERCARD.
Un cop finalitzada la selecció de pagament d’una activitat es procedirà a la formalització, emplenant un formulari de dades personals. Després de validar el pagament, automàticament i prèvia acceptació expressa de les presents condicions rebrà un email confirmant el pagament online.

Els preus dels serveis són els indicats a la pàgina web incloent tots els impostos que corresponguin.

 

Desistiment
Des del moment en què es faci el pagament en línia disposarà d’un termini de 14 dies naturals per desistir del servei o activitat, sol·licitant la devolució de l’import.

Per fer-ho, heu d’indicar dins el termini indicat la vostra intenció de desistir a través d’un correu electrònic secretaria@insabatoliba.cat. Un cop estimada la vostra sol·licitud se us retornarà l’import mitjançant transferència bancària o un altre procediment acordat amb l’usuari.
El Centre Educatiu us informa que us retornarà l’import del servei o activitat, llevat dels casos en què el servei s’hagi gaudit.

 

Atenció al client
En tot moment podreu presentar les vostres reclamacions, dubtes i/o suggeriments escrivint al correu electrònic secretaria@insabatoliba.cat o a l’adreça Carretera de Barcelona, 57 17500 Ripoll.